Varma besked

”PANNLAGARFABRORN” HAR NU FIXAT VÅR PANNA…det var cirkulationspumpen!

Jag har inte vågat fråga vad det kostar ännu…