Utfrusna!

TRETTON MINUS UTE och nästan lika många inne!

Pannan har gått sönder i natt!

Shit!