Ingen lust

LUSTEN HAR INTE INFUNNIT SIG ÄNNU HOS WOFFE – jag menar alltså lust att gå till gymmet! Det är så infernaliskt tråkigt att gå själv…

Jag satt i ett sent möte så jag kom inte iväg förrän vid 17.30-snåret och är alltså hemma från gymmet nu när klockstollen är 22.15. Är det det här som […]