Så nära

JAG ÄR TRE MILLIMETER från att gå in i väggen just nu!…

Men jag är i alla fall hemma och det via buss. Woffegubben blev ju tvungen att åka hem efter avslutad arbetsdag eftersom vi hade reserverat släpkärran.

Några problem har dock inte blivit lösta så nu väntar en helg med mycket ångest och vånda. […]