Skicka vidare

INSPIRERAD av R2:

1. Ryck närmaste bok i din omgivning

2. Öppna sidan 23 i boken

3. Leta upp femte meningen på den sidan

4. Posta meningen i din blogg tillsammans med dessa instruktioner

5. Lägg gärna till bokens titel och författaren

Mitt bidrag: (eftersom jag inte har så många böcker på jobbet fick det bli en manual istället)

”Stöds numera av ”alla” webbläsartillverkare”

XML som teknik för framtidens informationsöverföring

En kurs jag gick och som avslutades 29/9 2000 på NFI Utbildning i Stockholm.

Comments are closed.