Skicka vidare

INSPIRERAD av R2:

1. Ryck närmaste bok i din omgivning

2. Öppna sidan 23 i boken

3. Leta upp femte meningen på den sidan

4. Posta meningen i din blogg tillsammans med dessa instruktioner

5. Lägg gärna till bokens titel och författaren

Mitt bidrag: (eftersom jag inte har så många böcker på jobbet fick det […]