Kära och nära

Du kan inte hindra sorgens fåglar att flyga över ditt huvud, men du kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår.

KINESISKT ORDSPRÅK

1 kommentar tillKära och nära