Om någon tror

ATT JAG HAR RYMT MED EN CIRKUS så har jag inte det även om vi kanske kan tror det just nu. Det är arbete och åter arbete med gemensamt mål som förhoppningsvis ska landa efter den här helgen. Vi har flyttat ner hela ”staben” två våningar för att vara våra användare närmare…

1_smashstaben.jpg

Det blir mycket kaffe, te och frukt…

2_myckekaffe.jpg 3_ochfrukt.jpg

Godis och kablar, kablar och åter kablar…

4_godisochnatverksladdar.jpg

Hubbar och huvudvärkstabletter…

10_hubbohuvudvark.jpg

Det hinns med en och annan macka…

5_enoannanmacka.jpg

Och i varje hörn och vrå av våningsplan två pågår det arbete…

6_iallavrar.jpg

Snack och problemlösningar…

7_snack.jpg

Mycket sambandsmöten…

8_mycketmoten.jpg

9_mermoten.jpg

Problem är till för att lösas…

11_fler.jpg

…och möten…

12_mermote.jpg

…och koncentration…

13_koncentrerade.jpg

14_koncentration2.jpg

15_koncentration3.jpg

Så…kanske hörs vi när jag kommer hem igen 😉