Det finns vissa risker

MED ATT VARA MAMMA NÄR MAMMAN i fråga har två journalistutbildade barn. Bägge två anser att jag ska gå en kurs och lära mig skriva.

Att jag inte har den ambitionen har mindre betydelse i sammanhanget för när barnen blir vuxna har man än mindre att säga till om 🙂

Och jag har nu kollat […]