Gym och gräv

Körde ett något kortare pass i dag men ändå 1 timma motion. Därefter blev det 30 minuter styrka. I dag var det tufft kan jag lova med 22 grader varmt utomhus.

Vi ska inte ens spekulera i hur många grader det var på den inglasade utbyggnad där motionsmaskinerna står på gymet (?)

35 minuter helvetesmaskin

[…]