Nybyggaranda

SAMMA VISA VARJE VÅR och höst – nästan som en repris. Vi började dagen med att sätta upp tältet vilket är en historia i sig. Woffe sorterar ”pinnarna”…

1_pinnarnasorteras.jpg

Och grannarna, som redan har sina tält uppe, kan i lugn och ro fika 😉

2_fikandegrannar.jpg

Men Storebrors hjälp kom även vårt tält upp…

3_taltennastanklart.jpg

Och alla pinnar och detaljer ska på plats…

4_detaljerna.jpg

Men Magnus står på fel tak…

5_magnusfeltak.jpg

Storebror och Helen samt en annan Magnus diskuterar – säkert något viktigt…

6_connyhelenomagnus.jpg

Leon och Evy får hjälp av sonen med golvet. Man sliter ju ut en generation i taget…eller?

7_leonfarhjalp.jpg

Och Woffegubben tar sitt ansvar och ser till att Magnus hamnar på rätt tak…

8_magnusparatttak.jpg

Därpå börjar ”regelvärket” att läggas…

9_regelvark.jpg

Som vanligt visar det sig att detajerna tar längre tid än det stora bitarna…

10_tartid.jpg