Ännu en ljuvlig dag

VISST är det fantastiskt! I dag har det varit ytterligare en dag som det bra inte finns ord tillräckligt starka för att beskriva.

Vi började dagen med, efter frukost, att cykla in till Varberg. Bland annat köpte vi en adapter som gör att vi kan köra kyllådan på 220 volt. Den behövs nu kan jag […]