Datoriserat

På simhallen har man nu infört rykande färsk datorteknik. Man får ett armband med en lite platsplupp på i kassan. Den lilla plastpluppen innehåller sedan den teknik som gör att du kan passera vid de glasade grindarna in till badet och du kan välja ett skåp som du sedan låser/låser upp med den lilla plastpluppen.

[…]