I can almost hear the song

Vad ska jag skriva – det blir samma varje dag. Kanske dags att lägga av att skriva dagbok när det inte händer något utöver det vanliga, när man så att säga inte har något att skriva om.

Nåväl, här är jag nu så det är väl lika ba att vi lägger denna dagen till handlingarna […]