Det kom ett MMS

LEON SKRIVER NOG ett mail till sin mormor…