Resten av dagen

BLEV DET LITE LÄST OCH OCH ÄNNU LITE MER SLAPPAT

[…]

Ser man på

BÄGGE MÜLLRARNA KLÄR SIG FÖR MORGONJOGGING…

[…]