Kort stund av lycka

KONFERENS JA, jo den var bra. Jag kan inte säga att vi hann så mycket mer än att umgås men det var med all säkerhet också andemeningen med hela grejen. Eftersom vi var tre avdelningar med inriktning på teknik- och produktionsprocesser som nu blivit en IT-avdelning så kännner vi givetvis varandra sedan gammalt men inte […]