Om hon inte hade blivit tandhygienist

Så hade hon säkerligen satsat på en karriär som sadist eller rent av terrorist för att få utlopp för sina känslor….dit ska jag i dag :-O

Om det är något jag hatar så är det dessa, med ett halvårs mellanrum, ständigt återkommande besök som man som människa ska genomgå.

Fy bubblan!

Jag använder mig sällan av ordet hata för jag tycker helt enkelt inte om det men i just dessa sammanhang kan jag bara inte komma på något bättre ord.

Comments are closed.