Om hon inte hade blivit tandhygienist

Så hade hon säkerligen satsat på en karriär som sadist eller rent av terrorist för att få utlopp för sina känslor….dit ska jag i dag :-O

Om det är något jag hatar så är det dessa, med ett halvårs mellanrum, ständigt återkommande besök som man som människa ska genomgå.

Fy bubblan!

Jag använder mig sällan […]