That’s The Way It Is

DET SÄGS ATT DET INTE FINNS NÅGOT DÅLIGT VÄDER bara dåliga kläder…

[…]