I dag blev det….

…sjuochenhalvan hem med stavar och bärbar CD-spelare med Tina Turner…

Det var 100% lättare att gå i dag då det mesta av isen var borta och det ställen som fortfarande var isbetäckta var ändå något uppluckrade så det gick an.

1 tim och 18 minuter tog det och det får man väl vara nöjd med.

[…]