Lång färd mot Stockholm

Resan gick bra och på 4 1/2 timme – vilket man får betrakta som ganska gott.

Vi stannade på vägen och åt men för övrigt gick det i ett.

När vi anträdde den kungliga huvudstaden var vi först hos det stora Monsterbarnet och lämnade av en massa prylar och med endast