För övrigt

ÄR ORD BÅDE TRÖTTANDE OCH ÖVERFLÖDIGA…