Hemvägen

ALLTID DETTA DRAMA MED RISK FÖR ATT NÅGON AV OSS föreslår motionsaktviteter när det inte är gym… I dag säger Woffegubben helt frankt:

– Ska vi ta en promenad när vi kommer hem?

– OK…

Här går det sedan några minuter innan han frågar hur jag mår.

– Hur har du haft det i dag […]