Att skiljas är att dö en smula…

…Så därför kommer här nu min kärleksförklaring till Getterön…

Just för detta älskar jag Getterön så in i…

[…]