Med viss risk…

I DAG NÄR JAG VAR UTE PÅ LUNCHEN träffade jag min första chef på GP som också var den som anställde mig samt en kollega. Bägge två har gått i pension och det säger jag bara om jag är så pigg och alerta som dessa bägge ”pensionärer” är när jag går i pension – ja, […]