Årskrönika 2009

JANUARI

2009 välkomnar vi på farstukvisten tillsammans med Renate, Steffanie och Peter…

Januari liksom många månader innan består av hårt jobb med projektet så den mesta tiden känns det som om jag jobbar och sover men när jag blickar tilllbaka så inser jag att det ju faktiskt blev lite annat också. Till exempel skidlägret […]