Förmiddag på Getterön, fredag 10 augusti

DET DRAR IHOP SIG TILL FEST…

[…]