Xtravaganza fyrtionde dagen

DET VAR LÄTT…

[…]

Xtravaganza trettionionde dagen

SOM BLEV EN KATASTROF!

[…]