Den onde och den gode

JAG STÄLLDE MOBILEN PÅ väckning 04.50 eftersom jag hade tänkt mig ett joggingpass innan frukost.

[…]