Phew

DET BLEV NATURLIGTVIS DET MINST attraktiva förslagen som vann gehör…

Mattorna skulle piskas…men för att det skulle låta sig göras blev det tvunget att skotta först…vilket ger en fingervisning om när vi gjorde detta sist…

Och efter det blev det lunch och sedan s k u l l e blivit en […]