Dagens sim

700 meter:

Tot träningstid: 74,57

Tot KCAL: 22997

KCAL/FAT: 148/55

Average: 114

In Zone: 00:20:24

Tot träningstid: 00:24:44