James Bond Island

Jag blir makta odmjuk att fa mojligheten att uppleva detta stycke av varlden. Det ar sa fantastiskt att jag inte vet om jag finner ord darfor!

Vi har i dag varit ute pa en heldagstur med besok pa ett gummiplantage, vilket arbete…jag sager bara det. Otroligt att fa se hur det gar till.

Efter plantagen […]