Bokslut februari 2003 – Någon skulle nog kalla mig dåre

Februaris bokslut

Simning: 20 ggr, sammanlagd tid, 9 timmar och 1.6 mil.

Motionscykel: 6 ggr, sammalagd tid, 5 timmar och 12,7 mil.

Stavgång: 8 ggr, sammanlagd tid, 11 timmar och 6 mil.

Totallt ger det denna månad ett antal på 34 ggr som jag utövat någon form av motion, 25 timmar har det tagit mig […]