12 mils nerförsbacke!

Storslaget! Man blir mållös!

Vi har nu anlänt till Innsbruck och den camping vi bor på är näst intill obeskrivbar var gäller naturen runt om.

På ena sidan ligger bergen så högt att man inte kan se topparna därför att dom är inhöljda i dimma.

På väg ner till Insbruck, i 12-milsbacken nedför, såg vi […]